Nie działa Internet. Ikonka sieci pokazuje wykrzyknik.


W sieci jest uruchomione DHCP.

Sprawdź na komputerze lokalnym:

  • czy zaznaczona jest opcja "uzyskaj adres IP automatycznie" oraz opcja "uzyskaj adres serwera DNS automatycznie" we właściwościach połączenia sieciowego,
  • dodatkowo w ustawieniach systemowych komputera sprawdź czy jest ustawiona odpowiednia grupa robocza (lub domena),
  • sprawdź poprawność połączeń kablowych, w wypadku połączeń WiFi sprawdzić poprawność wprowadzonego klucza zabezpieczeń i odpowiedni protokół szyfrowania,
  • sprawdź czy zainstalowany jest protokół "Responder odnajdywania topologii warstwy łącza" we właściwościach połączenia sieciowego.

Dodatkowo na routerze sprawdź:

  • czy włączona jest usługa serwera DHCP,
  • czy pula adresów IP jest niezerowa,
  • czy pula adresów IP nie została już wyczerpana (jeśli tak to spróbować ją rozszerzyć),
  • czy przypadkiem nie ma konfliktu między dwoma routeramia z DHCP,
  • czy dany host nie ma zabronionego połączenia do WAN.
Pomocinformatyczna.pl

ul. Płochocińska 19, 03-191 Warszawa
tel. 703 700 112, email: kontakt@pomocinformatyczna.pl
NIP: 524-266-48-12, REGON: 141642999, KRS 0000319022