Wyskakujące reklamy w przeglądarkach interenetowych
  1. Usuń lub wyłącz niepotrzebne dodatki, aplety zainstalowane w przeglądarce. Zastanów się nad możliwością ustawienia blokowania wyskakujących okienek.
  2. Zastanów się nad zainstalowaniem dodatkowego oprogramowania blokującego reklamy: Addblock, Addblock Plus, Simple Addblock.
Pomocinformatyczna.pl

ul. Płochocińska 19, 03-191 Warszawa
tel. 703 700 112, email: kontakt@pomocinformatyczna.pl
NIP: 524-266-48-12, REGON: 141642999, KRS 0000319022