PROGRAM ZUS PŁATNIK - INFOLINIA

Bezpośredni kontakt do informatyka

Opłać jednorazową zdalną pomoc: 120 PLN brutto

Oddzwonimy w ciągu 60 minut

Zapłać
Zapłać przez BLIK

Uwaga!

Nie zaakceptowałeś warunków regulaminu.

Nie wypełniłeś numeru telefonu.

Wróć poniższym przyciskiem do poprzedniego widoku i zaakceptuj regulamin.
Zaznaczyliśmy odpowiednie pole czerwonym kolorem.

Wróć poniższym przyciskiem do poprzedniego widoku i wpisz numer telefonu.
Zaznaczyliśmy odpowiednie pole czerwonym kolorem.

 • Natychmiastowa pomoc z programem Płatnik i ePłatnik
 • Rozwiążemy każdy problem z: deklaracjami, raportami, certyfikatami, aktualizacjami itp.
 • Naprawa bazy danych

Terminowe i prawidłowe tworzenie dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to jeden z podstawowych obowiązków spoczywających na każdym przedsiębiorcy. Wobec stale zmieniających się przepisów i zasad, można czuć niepewność oraz uzasadnione obawy przed pomyłką. Aby w maksymalny sposób uprościć i ułatwić wypełnianie dokumentów, a tym samym wyeliminować ryzyko powstania błędów, które mogą powodować dotkliwe skutki, powstał program komputerowy Płatnik. Dowiedz się, jak program Płatnik może pomóc Ci w prowadzeniu działalności.

Co to jest program Płatnik

powrót →

Płatnik jest to program komputerowy przygotowany na zlecenie ZUS przez firmę Asseco Poland SA. Celem oprogramowania jest tworzenie i weryfikacja dokumentów ubezpieczeniowych oraz wymiana informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Umożliwia synchronizację i weryfikację z bazą ZUS, importowanie danych z systemów kadrowych i systemów płacowych, a także automatyczne tworzenie informacji okresowych dla osoby ubezpieczonej (miesięcznych, kwartalnych i rocznych). Ten program dla systemu MS Windows jest udostępniany za darmo na stronie ZUS oraz w oddziałach (inspektoratach).

Funkcje programu Płatnik

powrót →

To program, który w wielu obszarach wspiera biznes i przedsiębiorców. Umożliwia zarejestrowanie dużej liczby osób, które są płatnikami składek i zakładanie im kartotek, w których znajdują się ważne informacje (dane osobowe, adresowe, numer konta). Do głównych funkcji programu należą:

 • synchronizacja i weryfikacja danych z bazą ZUS;
 • przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych;
 • przesyłanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS;
 • automatyczne tworzenie zestawień miesięcznych i okresowych dla ubezpieczonego;
 • import danych z systemów kadrowo-płacowych;;
 • podpowiedzi i instrukcje do wypełnianych dokumentów;
 • przygotowanie do wydruku dokumentów;
 • przygotowanie przelewów bankowych i dokumentów wpłaty;
 • informowanie za pomocą komunikatów o wszelakich zmianach i obowiązkach względem ZUS;
 • automatyczna aktualizacja w systemie Windows.

Dokumenty, które można przygotować w programie Płatnik

powrót →

W programie Płatnik można stworzyć dokumenty zgłoszeniowe takie jak: ZUS ZUA, ZUS ZIUA, ZUS ZCNA, ZUS ZWUA, ZUS ZZA, ZUS ZPA, ZUS ZFA, ZUS ZIPA, ZUS ZWPA, ZUS ZBA i ZUS ZAA oraz dokumenty rozliczeniowe: ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA.

Tworzenie dokumentów do ZUS

powrót →

Tworzenie dokumentów w programie Płatnik jest z jednej strony dość czasochłonne, ale równocześnie bardzo intuicyjne i zapobiega popełnieniu błędów.

Proces wysyłki dokumentów do ZUS w programie Płatnik składa się z kilku etapów:
 • zaimportowanie przygotowanych deklaracji z programu kadrowo–płacowego;
 • eksport do pliku KEDU;
 • import do Płatnika;
 • weryfikacja dotycząca prawidłowego przeniesienia danych;
 • przetwarzanie deklaracji ZUS w programie Płatnik.

Dzięki integracji Płatnika z bazą ZUS, podczas wysyłki na bieżąco otrzymujemy informację o ewentualnych błędach. W przypadku wpisania nieprawidłowego numeru PESEL, złego kodu ubezpieczeniowego, błędnego kodu pocztowego, system zwróci nam uwagę. Co ważniejsze, program wskaże informację o braku w raporcie osoby zgłoszonej do ubezpieczeń lub niewłaściwej podstawie składek w deklaracji. Wszystko to ma na celu prawidłowe raportowanie oraz ograniczanie kar związanych z błędami.

Użytkownicy programu Płatnik

powrót →

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, rozróżnia się użytkowników programu:

 • użytkownik mały – to osoba lub firma, która samodzielnie rozlicza składki lub zatrudnia niewielką liczbę pracowników; taki użytkownik nie korzysta z programu kadrowo-płacowego, zatem musi ręcznie wprowadzać dane do Płatnika;
 • użytkownik średni oraz duży – to firma korzystająca z systemów kadrowo-płacowych, głównym celem wykorzystania programu Płatnik jest weryfikacja i wysyłanie dokumentów do ZUS;
 • płatnik, którego firma ma kilka oddziałów – w tym przypadku dokumenty przygotowywane są w oddziałach; dokumentacja jest przekazywana do ZUS z firmowej centrali. Za rozliczanie składek za tych płatników odpowiedzialne jest biuro rachunkowe.

Zalety programu Płatnik

powrót →

Prócz wskazanych wyżej korzyści dla przedsiębiorców, należy podkreślić, że program jest niezwykle intuicyjny, a przez to prosty w obsłudze. Graficzny interfejs w języku polskim sprawia, że nawet niezbyt biegłe osoby w obsłudze komputera, będą w stanie prawidłowo korzystać z programu. Przez proces tworzenia dokumentów użytkownik jest prowadzony za pomocą podpowiedzi i instrukcji. Ryzyko błędnego wypełnienia deklaracji znacząco się zmniejsza. Dzięki temu, że program współpracuje z systemami kadrowo-płacowymi, pozwala na optymalne gospodarowanie zasobami ludzkimi.

Płatnik problemy i błędy

powrót →

Ponieważ program Płatnik powstał w latach 90. XX wieku, jest odbierany jako dość archaiczny i nienadążający za rozwojem aplikacji. Użytkownicy zgłaszają błędy i częste problemy z obsługą programu Płatnik. System zawiesza się w newralgicznych momentach i bywa zawodny. Najczęstszą bolączką są komunikaty o niezgodnościach w przesłanych deklaracjach. Informacje te często są niezrozumiałe, a wręcz mylące. Zdarza się również, że wymagana jest aktualizacja systemu w momencie wysyłania uzupełnionych dokumentów, co sprawia, że włożony wysiłek idzie na marne. Problematyczne jest również to, że dla każdej firmy wysyłka dokumentów musi następować osobno. Nie ma możliwości zbiorczej wysyłki deklaracji ZUS dla wszystkich klientów jednego biura rachunkowego.

Problematyczny jest również fakt, że program nie jest dostępny dla środowiska operacyjnego Linux czy iOS.

Zmiany w programie Płatnik wersja 10.02.002

powrót →

Od 01.01.2019 r. dostępna jest najnowsza wersja programu. Lista zmian w stosunku do poprzednich wersji to:

 • aktualizacja formularzy: ZUS ZWUA, ZUS DRA, IM, IR;
 • wdrożenie nowych formularzy: ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS RPA, ZUS DRA cz. II, ZUS RCA cz. II;
 • dodanie nowych funkcji i informacji:
 • informacja o złożonym lub odwołanym ZUS OSW i złożonym ZUS RIA;
 • informacja o niższej podstawie wymiaru składek emerytalnych i rentowych oraz liczbie dni prowadzenia działalności gospodarczej;
 • dane dotyczące daty rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy;
 • możliwość obliczania najniższej podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych dla osoby fizycznej, która wykonuje działalność gospodarczą na mniejszą skalę.

Płatnik wymagania techniczne dla wersji 10.02.002

powrót →

Minimalne wymagania sprzętowe dla najnowszej wersji oprogramowania to:

 • procesor: Intel Pentium/AMD Athlon (lub lepszy);
 • HDD: 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym;
 • karta graficzna: zgodna z obsługą biblioteki Microsoft DirectX 9.0c;
 • pamięć operacyjna: Minimum 512 MB;
 • system operacyjny: Windows XP, 7, 8, 8.1 i 10;
 • połączenie z szerokopasmowym Internetem;
 • dowolna drukarka drukująca z rozdzielczością przynajmniej 300 dpi;
 • czytnik kart kryptograficznych.

Bezpieczeństwo programu Płatnik

powrót →

By uzyskać dostęp do bazy danych ZUS wymagane jest uwierzytelnienie za pomocą certyfikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Nie ma zatem obaw przed nieuprawnionym pobraniem bazy danych przez osoby nieuprawnione. Co ważne, w systemie MS Windows program aktualizuje się automatycznie, można mieć pewność, że wszelkie poprawki dotyczące bezpieczeństwa zostały pobrane wraz z najnowszą wersją.

FAQ

powrót →

Skutki niewysłania deklaracji do ZUS w wymaganym terminie mogą być dotkliwe. Kara grzywny może wynieść do 5000 złotych. Co do zasady, jednorazowe nieterminowe wysłanie deklaracji ZUS DRA nie podlega karze finansowej, lecz może skutkować utratą praw ubezpieczeniowych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy zatrudnieniu powyżej 5 pracowników nakłada na firmy obowiązek elektronicznego rozliczania za pomocą Płatnika.

Alternatywą dla programu Płatnik jest aplikacja ePłatnik. Umożliwia ona tworzenie i przesyłanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych z poziomu przeglądarki internetowej (tzn. bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania). Jest to rozwiązanie m.in. dla osób, które nie korzystają ze środowiska operacyjnego MS Windows

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości związane z obsługą programu Płatnik, skorzystaj z naszej infolinii.