Rozwiązywanie problemów typu niebieski ekran

24 Wrzesień, 2018

Błąd typu niebieski ekran (nazywany także błędem zatrzymania) może wystąpić, jeśli z powodu problemu komputer zostaje nieoczekiwanie zamknięty lub ponownie uruchomiony. W przypadku błędu tego typu po włączeniu komputera na ekranie nie są wyświetlane elementy, takie jak menu Start lub pasek zadań. Zamiast tego może pojawić się niebieski ekran z komunikatem o wystąpieniu problemu i konieczności ponownego uruchomienia komputera.

Poniżej przedstawiono niektóre czynności, które można wykonać, jeśli wystąpi błąd typu niebieski ekran.

Błąd typu niebieski ekran podczas uaktualniania do systemu windows 10

Jeśli podczas uaktualniania do systemu Windows 10 wystąpi niebieski ekran, Instalator automatycznie wróci do poprzedniej wersji systemu Windows.

Błąd typu niebieski ekran po zainstalowaniu aktualizacji

Niektóre błędy typu niebieski ekran występują po zainstalowaniu na komputerze określonej aktualizacji lub sterownika. Rozwiązanie problemu zależy od tego, czy możesz przejść na pulpit.

Błąd typu niebieski ekran, który pozwala przejść na pulpit

Jeśli możesz przejść na pulpit, spróbuj odinstalować aktualizację, która powoduje błąd. Jeśli nie wiesz, która aktualizacja powoduje błąd, może być konieczne odinstalowanie więcej niż jednej aktualizacji.

  1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wprowadź ciąg Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
  2. Rozwiń okno, aby wyświetlić datę instalacji, a następnie wybierz aktualizację, którą chcesz odinstalować.
  3. Wybierz pozycję Odinstaluj.

Jeśli odinstalowanie aktualizacji umożliwiło rozwiązanie problemu typu niebieski ekran, tymczasowo zablokuj automatyczne instalowanie tej aktualizacji.

Błąd typu niebieski ekran, który nie pozwala przejść na pulpit

Jeśli nie można przejść na pulpit, a komputer został kilka razy ponownie uruchomiony, zostanie uruchomiony proces naprawy automatycznej.

Po automatycznej naprawie na ekranie Wybierz opcję wybierz pozycję Rozwiąż problemy > Opcje zaawansowane > Przywracanie systemu. Ta opcja przywraca stan komputera do wcześniejszego punktu w czasie (punktu przywracania systemu). Punkty przywracania systemu są tworzone, kiedy instalujesz nową aplikację, sterownik lub aktualizację, a także kiedy ręcznie tworzysz punkt przywracania. Wybierz punkt przywracania utworzony, zanim wystąpił błąd.

Przywrócenie komputera do stanu z wcześniejszego punktu spowoduje usunięcie aktualizacji i sterowników zainstalowanych po utworzeniu punktu przywracania. Proces ten nie ma wpływu na pliki osobiste.

Jeśli przywrócenie komputera do stanu z wcześniejszego punktu umożliwiło rozwiązanie problemu typu niebieski ekran, tymczasowo zablokuj automatyczne instalowanie tej aktualizacji.

Uwaga!

Możesz również uruchomić ponownie komputer z nośnika odzyskiwania, jeśli został wcześniej utworzony.

Błąd typu niebieski ekran podczas korzystania z komputera

Przyczyna wystąpienia niebieskiego ekranu nie zawsze jest oczywista. W przypadku starszych komputerów może być nią źle działający sprzęt. Jeśli tak jest, spróbuj rozwiązać problem, wykonując poniższe czynności.

Sprawdzenie aktualizacji

Wiele błędów typu niebieski ekran można rozwiązać, aktualizując system Windows. W polu wyszukiwania na pasku zadań wprowadź ciąg Windows Update, a następnie wybierz pozycję Windows Update. Na stronie usługi Windows Update wybierz pozycję Sprawdź, czy są aktualizacje.

Odłączenie nowego sprzętu

Czasami przyczyną występowania błędów niebieskiego ekranu może być nowy sprzęt. Jeśli ostatnio został dodany do komputera nowy sprzęt, wyłącz komputer, odłącz nowy sprzęt, a następnie uruchom ponownie komputer.